kontakt

Schoenherr Slovenija
Odvetniška pisarna SCHÖNHERR – podružnica v Sloveniji
Tomšičeva 3, SI-1000 Ljubljana

T: +386 1 200 09 80
F: +386 1 426 07 11
E: office@schoenherr.si

ID za DDV: SI72748648

V sodnem registru je družba vpisana pod vložno št. 6152155000.

Povezava na Odvetniško zbornico: http://www.odv-zb.si

Vid Kobe

Managing Partner
T: +386 1 200 09 34
v.kobe@schoenherr.eu

Bojan Brežan

Co-Managing Partner
T: +386 1 200 09 80
b.brezan@schoenherr.eu