Roadmap 2017

2017 | akademske in druge publikacije

Predsodki (prejudice) so tema naše letošnje letne publikacije Roadmap, v kateri so predstavljene pravne novosti naših osrednjih pravnih področij s koristnimi ugotovitvami in analizo novosti.

Oglejte si vse prispevke na spletu ali naročite brezplačen tiskan izvod (v angleškem jeziku).