Agencija za varstvo konkurence preiskuje morebitno dogovarjanje med štirimi ponudniki utekočinjenega naftnega plina

13 november 2020

Javna agencija Republike Slovenije za varstvo konkurence ("AVK") je uvedla postopek ugotavljanja prepovedanega omejevalnega sporazuma oziroma usklajenega ravnanja med štirimi energetskimi podjetji, to so Butan plin, d.d., Ljubljana, INA Slovenija, d.o.o., Istrabenz plini d.o.o. in Plinarna Maribor d.o.o. Po mnenju AVK je izkazana verjetnost, da so omenjena podjetja kršila 6. člen ZPOmK-1 in 101. člen PDEU, tako da so se medsebojno dogovorila, da bodo sprejemala vračilo zgolj lastnih jeklenk za utekočinjen naftni plin ("UNP").

Doslej znana dejstva

AVK meni, da so se podjetja med seboj dogovorila, da ne bodo sprejemala lastniških UNP jeklenk drugih podjetij z namenom medsebojne razdelitve trga in potrošnikov. Poleg tega AVK navaja, da so tri od omenjenih podjetij, to so Butan plin, d.d., Istrabenz plini d.o.o. in Plinarna Maribor d.o.o., sprejela splošne pogoje, ki končnim prodajalcem in potrošnikom prepovedujejo prenos posesti nad UNP jeklenkami. Po mnenju AVK je problematično, da se jeklenke potrošnikom izročajo proti plačilu kavcije, za katero se izda kavcijski list. Ob vračilu jeklenke se celotna kavcija potrošniku vrne zgolj ob predložitvi veljavnega kavcijskega lista.

Po mnenju AVK se takšna potrdila sčasoma izgubijo, zaradi česar potrošnik jeklenke ne more več vrniti na način, da bi dobil vrnjeno polno kavcijo. AVK meni, da potrošnik zaradi tega ne bo menjal ponudnika plina in bo ostal pri dosedanjem. Ravno to pa je bil po mnenju AVK verjetno tudi cilj strank postopka, kar kaže na razdelitev trga in potrošnikov. Razdelitev trga pa običajno vodi v višje cene za potrošnika.

Komentar

Kakršnokoli dogovarjanje ali usklajeno ravnanje z namenom ali učinkom preprečevanja, omejevanja ali izkrivljanja konkurence v Sloveniji je prepovedano. Osnovni namen t. i. sistema lastniške jeklenke (v nasprotju s sistemom, kjer je lastnik jeklenke kupec) je, da se vzpostavi učinkovit nadzor in odgovornost v zvezi z varnostjo jeklenk. Na trgu UNP je v primeru lastniških jeklenk plačilo kavcije (in izdaja kavcijskega lista kot potrdilo o plačilu kavcije) sicer običajno.

Podrobnosti o morebitnih kršitvah sledijo. AVK trenutno poziva vse zainteresirane osebe, da ji posredujejo podatke, ki bi lahko bili pomembni za odločitev. Preiskava pa vsekakor kaže na to, da AVK kljub pandemiji covida-19 budno spremlja morebitna protikonkurenčna ravnanja.

Članek je bil prvotno objavljen v publikaciji International Law Office.

Eva Škufca

Co-Managing Partner

T: +386 1 200 09 82
e.skufca@schoenherr.eu

Linkedin