bančništvo, finance in kapitalski trgi

"Excellent knowledge of different fields of law, including good experience with court procedures."

Client quote – Chambers Europe

Izkušen tim pravnikov za področje bančništva in financ svetuje strankam in jih zastopa v vseh vrstah zadev v zvezi s financami, vključno z zadevami s področja insolventnosti in prestrukturiranja. Tim se ponaša z odličnimi referencami iz svetovanja tako posojilodajalcem kot posojilojemalcem v težavah pri reorganizaciji in refinanciranju pred insolventnostjo in bogatimi izkušnjami pri zastopanju upnikov v postopkih in pravdah zaradi insolventnosti. Poleg tega tim pogosto svetuje tudi v čezmejnih postopkih zaradi insolventnosti in je stalni svetovalec mednarodnih bančnih združenj v zvezi z dogovori o izravnavi (close-out-netting). Pomemben del transakcijske prakse tima s področja bančništva in financ pa je tudi svetovanje pri prodaji domačih, mednarodnih in multijurisdikcijskih portfeljev posojil. 

storitve

  • splošno bančništvo
  • finance (vključno s prevzemi in projektnimi financami)
  • prestrukturiranje dolga in refinanciranje
  • prevzemi in prodaja portfeljev posojil in leasing razmerij
  • trgovanje s terjatvami
  • dolžniški, hibridni in lastniški kapital / trgi lastniškega kapitala, vključno s kapitalskimi transakcijami s področja regulative
  • izvedeni finančni instrumenti, strukturirani finančni instrumenti in listninjenje
  • skladi in upravljanje premoženja
  • storitve s področja regulative in financ pravde s področja bančništva, finančnih storitev in izvedenih finančnih instrumentov