bančništvo, finance in kapitalski trgi

"They are very well organised, focused on results and they pay special attention to clients. Their goal is not only to finalise projects, but also to have satisfied clients."

Client quote – Chambers Europe

Izkušen tim pravnikov za področje bančništva in financ svetuje strankam in jih zastopa v vseh vrstah zadev v zvezi s financami, vključno z zadevami s področja insolventnosti in prestrukturiranja. Tim se ponaša z odličnimi referencami iz svetovanja tako posojilodajalcem kot posojilojemalcem v težavah pri reorganizaciji in refinanciranju pred insolventnostjo in bogatimi izkušnjami pri zastopanju upnikov v postopkih in pravdah zaradi insolventnosti. Poleg tega tim pogosto svetuje tudi v čezmejnih postopkih zaradi insolventnosti in je stalni svetovalec mednarodnih bančnih združenj v zvezi z dogovori o izravnavi (close-out-netting). Pomemben del transakcijske prakse tima s področja bančništva in financ pa je tudi svetovanje pri prodaji domačih, mednarodnih in multijurisdikcijskih portfeljev posojil. 

storitve

  • splošno bančništvo
  • finance (vključno s prevzemi in projektnimi financami)
  • prestrukturiranje dolga in refinanciranje
  • prevzemi in prodaja portfeljev posojil in leasing razmerij
  • trgovanje s terjatvami
  • dolžniški, hibridni in lastniški kapital / trgi lastniškega kapitala, vključno s kapitalskimi transakcijami s področja regulative
  • izvedeni finančni instrumenti, strukturirani finančni instrumenti in listninjenje
  • skladi in upravljanje premoženja
  • storitve s področja regulative in financ pravde s področja bančništva, finančnih storitev in izvedenih finančnih instrumentov

 

Vid Kobe

Managing Partner
T: +386 1 200 09 34
v.kobe@schoenherr.eu