delovno pravo

"We have an open hand of law firms to chose from, but we went with Schoenherr - we are very satisfied. The lawyers normally have things resolved immediately and are always available when needed."

Client quote – Chambers Europe

Ekipa odvetniške pisarne Schoenherr za delovno pravo s svojim strokovnim znanjem in izkušnjami svetuje glede vseh vidikov individualnih in kolektivnih delovnih razmerij. Svetovanje obsega vsestransko delovnopravno podporo pri ustanavljanju in upravljanju družb ter vzpostavitev celovitega delovnopravnega sistema znotraj družbe za bodočo skladnost poslovanja. To vključuje zlasti vzpostavitev obveznih evidenc delodajalca, pripravo internih aktov ter pogodb o zaposlitvi z delavci in vodstvenim kadrom, kot tudi reševanje delovnopravnih vprašanj glede obstoječih pogodbenih razmerij med družbo in delavci. Prav tako ima ekipa dolgoletne izkušnje pri svetovanju v zvezi s prenosi delavcev v okviru prenosa podjetij kot posledice različnih statusnih preoblikovanj ter reorganizacijami delovnega procesa znotraj družb, vključno z izvedbo celovitih postopkov prenehanja delovnih razmerjih, sodelovanjem s predstavniki delavcev in zastopanjem strank pred pristojnimi organi / delovnimi sodišči. 

storitve

   
 • postopki reorganizacije delovnega procesa ter prenehanja delovnega razmerja (vključno v povezavi s prenehanjem korporativne funkcije poslovodnih oseb / članov uprave)
 • postopki prenosa delavcev v okviru prenosa podjetij
 • priprava pogodb s poslovodnimi osebami / člani uprave in pogodb o zaposlitvi
 • sheme udeležbe delavcev pri dobičku
 • postopki zaposlovanja tujcev in napotitve delavcev v tujino
 • postopki zaposlovanja agencijskih delavcev
 • splošna delovnopravna podpora pri ustanovitvi in upravljanju družb v zvezi s tekočimi zadevami
 • zastopanje strank pred pristojnimi organi (vključno z inšpekcijskimi postopki)
 • zastopanje strank pred delovnopravnimi sodišči
 • ukrepi v zvezi z zagotavljanjem varnosti in zdravja pri delu
 • prilagojeni interni seminarji za stranke