gospodarsko pravo / združitve in prevzemi

"The lawyers are energetic, timely in their responses, and reassuring in negotiations. They play off each other well and really take the client's interests to heart."

Client quote – Chambers Europe

Tim pravnikov za področje gospodarskega prava / združitev in prevzemov svetuje strankam in jih zastopa v raznovrstnih gospodarskih zadevah in transakcijah (javnih in zasebnih) združitev in prevzemov, zlasti pri domačih in čezmejnih združitvah, prodajah, pridobitvah in prevzemih. Naše transakcijsko delo je usmerjeno predvsem v mednarodne in multijurisdikcijske združitve in prevzeme. Naši transakcijski partnerji in pravniki so vodilni na področju združitev in prevzemov ter so mednarodno priznani za zastopanje pomembnih mednarodnih podjetij v postpopkih investiranja in odprodaj, pri čemer v tej zvezi nudimo celoten spekter pravnih storitev. Poleg transakcijskega dela naš tim svetuje tujim strankam pri vstopu na slovenski trg, kar med drugim vključuje pravno svetovanje v zvezi z ustanovitvijo slovenskih družb in podružnic ter posledično (vsakodnevno) korporativno-pravno upravljanja podjetja.

storitve

 • korporativno-pravno upravljanje podjetij
 • čezmejne transakcije
 • skupni podjemi (joint ventures)
 • združitve in prevzemi
 • privatizacije
 • javni prevzemi
 • zasebni kapital
 • tvegani kapital
 • programi o skladnosti z zakonodajo
 • prestrukturiranja ter družitve in prevzemi podjetij v težavah
 • transakcije s področja posebnih sektorjev, kot so finančne institucije, energetika in telekomunikacije, mediji, tehnologija (TMT)
 • korporativne pravde