insolvenčno pravo in prestrukturiranje

"Well-respected regional firm attracting major international financial clients, advising them on NPL sales and high-profile restructuring cases."

Chambers Europe

Tim za področje insolventnosti in prestrukturiranja pokriva vsa področja insolvenčnega prava. Ima obsežne izkušnje pri svetovanju tako posojilodajalcem kot posojilojemalcem v težavah pri reorganizaciji in refinanciranju pred insolventnostjo in bogate izkušnje pri zastopanju upnikov v postopkih zaradi insolventnosti in pravdah v zvezi z insolventnostjo. Poleg tega tim pogosto svetuje v čezmejnih postopkih zaradi insolventnosti in je stalni svetovalec mednarodnih bančnih združenj pri dogovorih o izravnavi (close-out netting). Tim je znan tudi po tem, da lahko učinkovito svetuje pri velikih in kompleksnih prestrukturiranjih in zagotavlja celostno svetovanje, tako da, kolikor je potrebno, vključi strokovnjake iz drugih področij, kot sta bančništvo in finance ter gospodarsko pravo ter združitve in prevzemi. 

services

  • reorganizacija in refinanciranje pred nastopom insolventnosti
  • zaščita pravic upnikov
  • zastopanje v postopkih zaradi insolventnosti in reševanje sporov v zvezi z insolventnostjo
  • dogovori o izravnavi (close-out netting)
  • združitve in prevzemi podjetij v težavah

 

 

Vid Kobe

Managing Partner
T: +386 1 200 09 34
v.kobe@schoenherr.eu

Bojan Brežan

Co-Managing Partner
T: +386 1 200 09 80
b.brezan@schoenherr.eu