intelektualna lastnina in nepoštene poslovne prakse

"Sources have no hesitation in describing Schoenherr as a premier practice for IP work."

Chambers Europe

Ekipa pravnikov pisarne Schoenherr za pravo intelektualne lastnine in nepoštene poslovne prakse ima dolgoletne izkušnje z blagovnimi znamkami, modeli, avtorskimi pravicami in nelojalno konkurenco. Ekipa pogosto zastopa stranke v prelomnih sodnih primerih pred domačimi in evropskimi sodišči. Dejavni smo tudi na področju boja proti piratstvu izdelkov in programske opreme, vključno s carinskimi zasegi in spori o domenskih imenih. Ekipo še posebej odlikuje svetova-nje v sodnih postopkih v zvezi z blagovnimi znamkami in modeli ter upravljanje s portfelji. Nudi tudi celostno svetovanje v pravdnih in nepravdnih postopkih v zvezi z intelektualno lastnino in novimi tehnologijami ter svetuje v združitvah in prevzemih in finančnih transakcijah s poudarkom na intelektualni lastnini oz. informacijski tehnologiji. 

storitve

 • boj proti piratstvu
 • carinski zasegi
 • avtorske pravice
 • modeli
 • domenska imena
 • elektronsko poslovanje
 • transakcijsko delo na področju intelektualne lastnine (združitve in prevzemi, finance)
 • oddaja dejavnosti informacijske tehnologije v zunanje izvajanje
 • licenciranje
 • pravde
 • razvoj blagovne znamke
 • uveljavljanje zahtevkov (blagovne znamke in modeli)
 • pogodbe o raziskovanju in razvoju
 • pogodbe o programski opremi
 • blagovne znamke
 • nelojalna konkurenca