nepremičninsko pravo

"A responsive team with good initiative."

Client quote – Chambers Europe

Delovna skupina pisarne Schoenherr za nepremičninsko pravo svetuje zlasti investitorjem in projektantom pri pridobitvah nepremičnin prek nakupa sredstev ali deležev, vključno s financiranjem, razvojem nepremičnin – od gradbenih dovoljenj, pogodb o gradnji do pogodb o najemu – prodajo in povratnim zakupom, upravljanjem s terjatvami, pravdami v zvezi z nepremičninami, skupnimi podjemi in javno-zasebnimi partnerstvi, strukturiranjem nepremičninskih skladov, inovativnimi transakcijami in prestrukturiranji kapitalskih trgov. Ljubljanski tim pravnikov tvorijo priznani strokovnjaki, ki nudijo celostne pravne storitve v zvezi z vsemi vprašanji nepremičninskega prava. Tim svetuje investitorjem in projektantom v najbolj odmevnih nepremičninskih transakcijah v državah srednje, vzhodne in južne Evrope.

storitve

   
 • pridobitve/prodaja nepremičnin in nepremičninskih podjetij
 • razvoj projektov
 • gradbeništvo
 • skrbni pregled poslovanja / preiskava lastništva
 • strukture financiranja
 • strukturiranje nepremičninskih skladov in neprem. delniških družb
 • pogodbe o najemu
 • prodaja in povratni zakup
 • vodenje terjatev
 • pogodbe z arhitekti, glavnimi izvajalci in gradbeniki
 • gradnja obratov in gradbena dovoljenja
 • zemljiškoknjižno pravo
 • pravde v zvezi z nepremičninami
 • javno-zasebna partnerstva v zvezi z infrastrukturo
 • energetski projekti (solarne elektrarne, vetrni parki, fotonapetostne elektrarne)