pravo EU in konkurenčno pravo

"Provides extremely well-structured advice, responds almost immediately and covers all areas of the law."

Client quote –Chambers Europe

Oddelek odvetniške pisarne Schoenherr za konkurenčno pravo in pravo EU v Sloveniji svetuje strankam iz vseh sektorjev v zadevah nadzora koncentracij, konkurenčno-pravnih zadevah in primerih (ne)dovoljenih državnih pomoči. Naša prednost pred drugimi lokalnimi odvetniškimi pisarnami je, da naši pravniki dnevno svetujejo na področju konkurenčnega prava EU in lahko v korist strank uporabljajo obsežno mrežo pisarn v državah srednje in vzhodne Evrope ter v Bruslju. V multijurisdikcijskih transakcijah lahko naša ekipa zastopa stranke po načelu "vse-na-enem-mestu". Ukvarjamo se tudi z enim od pomembnejših področij, tj. liberalizacijo in državnimi pomočmi. Poleg tega razrešuje kompleksna vprašanja "ad hoc" pomoči in postopkov izterjave kot tudi vprašanja o kršitvah zakonodaje o državnih pomočeh na zasebni ravni.

storitve

  • nadzor koncentracij / večnacionalne priglasitve koncentracij
  • konkurenčno-pravne preiskave in postopki / pravde
  • priprava programov skladnosti (compliance)
  • strateško sodelovanje / skupni podjemi
  • sporazumi o distribuciji
  • državna pomoč
  • pravo EU