startup podjetja

"We have an open hand of law firms to chose from, but we went with Schoenherr - we are very satisfied. The lawyers normally have things resolved immediately and are always available when needed."

Client quote – Chambers Europe

Naša ekipa za področje startupov nudi celovite pravne storitve za podjetja in vlagatelje v vseh fazah poslovanja in razvoja, vključno z ustanovitvijo, varstvom pravic intelektualne lastnine in IT, načrtovanjem transakcij, pridobivanju lastniškega in dolžniškega financiranja, programov udeležbe zaposlenih, svetovanjem glede operativnih dejavnosti in skladnosti poslovanja, varstvom osebnih podatkov ter pravnim svetovanjem in pripravo strategij v primeru izstopa. Naša ekipa združuje moči vodilnih strokovnjakov na področju modernih tehnologij na vseh pravnih področjih in industrijskih panogah ter zagotavlja pravno podporo po načelu "vse na enem mestu" (one-stop shop). Naš skupni know-how zagotavlja optimizirano razumevanje potreb naših strank ter celostno svetovanje od samega začetka.

storitve

  • pravne storitve v zvezi z ustanavljanjem podjetij, vključno z ustanovitvenimi akti / družbenimi pogodbami
  • standardna poslovna dokumentacija
  • programi udeležbe zaposlenih
  • varstvo pravic intelektualne lastnine in IT, vključno z zaščito strokovnega znanja, blagovnih znamk, avtorskih pravic in patentov
  • dolžniško in lastniško financiranje startup podjetij
  • strukturiranje in izvedba izstopa, vključno s pripravo in izvedbo postopkov začetnih javnih ponudb (IPO)
  • storitve s področja regulative in skladnosti poslovanja, vključno z varstvom osebnih podatkov

 

 

Bojan Brežan

Co-Managing Partner
T: +386 1 200 09 80
b.brezan@schoenherr.eu

Vid Kobe

Managing Partner
T: +386 1 200 09 34
v.kobe@schoenherr.eu