zavarovalno pravo

"Schoenherr provides a 'very high level of service' and 'perfect response times'."

Legal 500

Tim pravnikov odvetniške pisarne Schoenherr za področje zavarovalnega prava svetuje strankam pri transakcijah v zavarovalniškem sektorju ter distribucijskih strukturah, zasnovi izdelkov in povezanimi regulativnimi zadevami za življenjska in neživljenjska zavarovanja ter dejavnost pozavarovanja. Tim je z leti pridobil ogromno znanja na področju zavarovalnih pogodb in zavarovalnega nadzora. Svetuje na področju vseh veljavnih zakonov in predpisov s področja zavarovanja, predvsem življenjskega zavarovanja, zavarovanja odgovornosti direktorjev in vodilnih delavcev ter premoženjskega zavarovanja.

storitve

  • boj proti korupciji (programi o skladnosti z zakonodajo, smernice, sistemi nadzora itd.)
  • vsi vidiki življenjskega zavarovanja
  • bančno zavarovalništvo
  • distribucijske pogodbe in pogodbe o sodelovanju
  • splošni pogoji
  • prenosi portfeljev
  • zavarovanje garancij v združitvah in prevzemih
  • regulativa in skladnost z zakonodajo
  • združitve in prevzemi ter prestrukturiranja na zavarovalnem trgu (vključno s čezmejnimi združitvami in oddajo v zunanje izvajanje, t.i. outsourcing)
  • pravde v zvezi z zavarovanji