pravniki

Erazem Bohinc

Pravni svetovalec

T: +386 1 200 09 39
er.bohinc@schoenherr.eu slovenija

Bojan Brežan

Managing Partner

T: +386 1 200 09 80
b.brezan@schoenherr.eu slovenija

T: +386 1 200 09 67
m.crnilec@schoenherr.eu slovenija

T: +386 1 200 09 62
m.frantar@schoenherr.eu slovenija

Miriam Gajšek

Odvetniška pripravnica

T: +386 1 200 09 66
m.gajsek@schoenherr.eu slovenija

T: +386 1 200 09 68
p.gorse@schoenherr.eu slovenija

Manja Hubman

Odvetniška kandidatka

T: +386 1 200 09 65
ma.hubman@schoenherr.eu slovenija

Vid Kobe

Partner

T: +386 1 200 09 34
v.kobe@schoenherr.eu slovenija

Klemen Kreča

Odvetniški pripravnik

T: +386 1 200 09 74
klemen.kreca@schoenherr.eu slovenija

Borče Malijanski

Pravni svetovalec

T: +386 1 200 09 87
b.malijanski@schoenherr.eu slovenija

Maks David Osojnik

Odvetniški pripravnik

T: +386 1 200 09 88
m.osojnik@schoenherr.eu slovenija

T: +386 1 200 09 76
j.primozic@schoenherr.eu slovenija

Eva Škufca

Co-Managing Partner

T: +386 1 200 09 82
e.skufca@schoenherr.eu slovenija

Bojan Brežan

Managing Partner
T: +386 1 200 09 80
b.brezan@schoenherr.eu

Eva Škufca

Co-Managing Partner
T: +386 1 200 09 82
e.skufca@schoenherr.eu