pravno obvestilo

"Schoenherr" je poslovno ime za mednarodno dejavnost odvetniških pisarn, ki jo izvajajo družba Schönherr Rechtsanwälte GmbH, Dunaj, njene podružnice, povezane družbe ter drugi pravni subjekti in posamezniki po pogodbah o sodelovanju z družbo Schönherr Rechtsanwälte GmbH. Zato sklicevanja v tem dokumentu ali drugje na spletnih straneh in v dokumentih družbe Schoenherr na pojme "Schoenherr", "tim" in "mi" pomeni družbo Schönherr Rechtsanwälte GmbH in druga partnerstva, povezane družbe in posameznike ali eno ali več teh povezanih družb, pravnih subjektov ali posameznikov, odvisno od konteksta.

V Sloveniji družba Schönherr Rechtsanwälte GmbH in Odvetniška pisarna Schönherr – podružnica v Sloveniji tesno sodelujeta z neodvisnimi odvetniki na podlagi pogodb o sodelovanju, kot je razvidno iz spletne strani družbe Schoenherr (www.schoenherr.eu and www.schoenherr.si).  

Schoenherr Rechtsanwälte GmbH je družba z omejeno odgovornostjo, registrirana v Avstriji. Je odvetniška pisarna, pooblaščena in urejena s strani avstrijske odvetniške zbornice. Pojem "partner" se v zvezi z odvetniško pisarno Schoenherr uporablja za direktorja družbe Schoenherr Rechtsanwälte GmbH, zaposlenega, svetovalca družbe Schoenherr Rechtsanwälte GmbH ali katerekoli povezane družbe, pravne subjekte ali posameznike z enakovrednim položajem in kvalifikacijami. Drugi položaji znotraj odvetniške pisarne Schoenherr ("Counsel" ali "Attorney at Law") ne pomenijo partnerstva z odvetniško pisarno Schoenherr (zlasti v skladu s 37. členom Zakona o odvetništvu). Seznam imen direktorjev družbe Schoenherr Rechtsanwälte GmbH je na voljo za vpogled pri Gospodarskem sodišču na Dunaju, v Avstriji.